Oriental Bird Images
 

 
 << Previous           Next >> 
Bristlehead Pityriasis gymnocephala   - Adult
Bristlehead
Photographer : © James Eaton/Birdtour Asia
Location :Sepilok, Sabah, Borneo, Malaysia
Date : 2 November 2009
English synonyms:Bornean Bristlehead
Bird Family :Pityriasidae - Bristlehead
Bird Group :PASSERIFORMES
Red Data Status :Near Threatened
Remarks :
Taxonomic Notes :Monotypic species endemic to Borneo.
Select an image: